Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε διαρκή ενημέρωση σε σχέση με όλες τις αλλαγές και προόδους της οδοντιατρικής επιστήμης. Κατανοούμε ότι ο κάθε ασθενής έχει ξεχωριστές φυσικές, ψυχολογικές και οικονομικές ανάγκες. Δεσμευόμαστε να ακούμε τους ασθενείς μας και να καταστρώνουμε σχέδιο θεραπείας για τον καθένα χωριστά και σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Παρακάτω βρίσκονται οι οδοντιατρικές εργασίες που προσφέρουμε:

Προληπτική οδοντιατρική

 • Φθορίωση
 • Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (Sealants)

Θεραπεία νόσων του περιοδοντίου

 • Θεραπεία ουλίτιδας
 • Θεραπεία περιοδοντίτιδας

Επανορθωτική οδοντιατρική

 • Εμφράξεις προσθίων και οπισθίων δοντιών
 • Αποκατάσταση καταγμάτων δοντιών

Αισθητική οδοντιατρική

 • Λεύκανση δοντιών στο οδοντιατρείο σε μια συνεδρία
 • Λεύκανση δοντιών στο σπίτι με ατομικούς νάρθηκες λεύκανσης
 • Αλλαγή σχήματος και χρώματος δοντιών

Ακίνητη προσθετική

 • Άμεσες και έμμεσες όψεις προσθίων δοντιών από αισθητικά υλικά
 • Μεταλλοκεραμικές και ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Χυτοί και προκατασκευασμένοι άξονες

Κινητή προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με άγκιστρα
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
 • Άμεσες ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες

Ενδοδοντία

 • Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων και πολύριζων δοντιών με χρήση εξειδικευμένου συστήματος με ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου

Χειρουργική στόματος

 • Απλές εξαγωγές
 • Χειρουργικές εξαγωγές

Εμφυτεύματα

 • Τοποθέτηση μονήρων ή πολλαπλών εμφυτευμάτων με τη χρήση ατομικού χειρουργικού νάρθηκα
 • Τοποθέτηση και άμεση φόρτιση μονήρων και πολλαπλών εμφυτευμάτων και ολικών αποκαταστάσεων άνω και κάτω γνάθου
 • Άμεση τοποθέτηση και φόρτιση εμφυτευμάτων μετά από εξαγωγή
 • Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων

Νάρθηκες

 • Τοποθέτηση ενδοστοματικού νάρθηκα στα πλαίσια της θεραπείας κροταφογναθικών διαταραχών
 • Αθλητικοί νάρθηκες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?
Καλέστε
στο 210 65 11 898
ή στο 210 65 11 330

Αναστάσεως 23
155 61 Χολαργός